Обіг нелегальної зброї як перепона у досягненні Цілей сталого розвитку

Тези Виконавчого директора СЕНСС Вікторії Вороніної були опубліковані у збірці тез ХIІ Міжнародної науково‐практичної конференції “Сучасні проблеми управління. Шлях до сталого миру після війни: держава, бізнес, інновації”. Вона проводилась 24 листопада 2023 року Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за організації факультету соціології та права. 

Детальніше