Інформаційний вимір гібридної війни

Автори: Вадим Черниш, кандидат юридичних наук, Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019),  Прем Махадеван, кандидат військових наук, Швейцарія. Статтю було вперше оприлюднено на міжнародному форумі “Сучасний досвід ведення гібридних конфліктів. Приклад України” в грудні 2017 року

Детальніше

“Smart power” against Hybrid Threats

By Vadym Chernysh, Head of the CENSS Governing Council, Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine (2016-2019)

In today’s globalized world, individual states and groups of states that have formed alliances are struggling to compete with each other, primarily for access to markets and resources. Детальніше