"СЕНСС" марта 5, 2019 No Comments

Концепцію боротьби з тероризмом в Україні затверджено Указом Президента України від 5 березня 2019 року № 53/2019.

Зазначена Концепція визначає мету, завдання, основні принципи та напрями вдосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом з огляду на сучасні терористичні загрози національній безпеці України та прогноз їх розвитку.

У документі визначено, що найбільшою терористичною загрозою для України, серед інших, становить агресивна політика Російської Федерації, спрямована на дестабілізацію ситуації в державі, в тому числі шляхом інспірування сепаратистських проявів і всебічної підтримки диверсійно-терористичної діяльності маріонеткових квазідержавних утворень на тимчасово окупованих територіях.

Окрім визначення загроз документ формує бачення що потрібно удосконалити у роботі правоохоронних органів. Наприклад, зазначено, що є потреба в уточнені завдань і функцій Антитерористичного центру при Службі безпеки України та оптимізації його організаційно-штатної структури.

Реалізувати Концепцію пропонується шляхом:

 • визначення та аналізу причин і умов, що призводять до поширення тероризму;
 • удосконалення правових та організаційних основ боротьби з тероризмом;
 • удосконалення існуючих, розроблення та впровадження нових методів боротьби з тероризмом;
 • оптимізація шляхів та способів захисту життя і безпеки, прав і свобод людини і громадянина, захисту інтересів суспільства та держави від терористичних посягань;
 • поліпшення інформаційного, наукового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення суб’єктів боротьби з тероризмом;
 • підвищення рівня поінформованості суспільства про небезпеку та масштаби тероризму;
 • формування громадської думки з метою сприяння ефективній діяльності у сфері боротьби з тероризмом;
 • розвитку міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом.

Також у документі йдеться про завдання, які необхідно реалізувати для досягнення наступного:

 • виявлення і припинення терористичної діяльності;
 • усунення та мінімізації наслідків терористичної діяльності;
 • антитерористичного забезпечення об’єктів можливого терористичного посягання;
 • міжнародного співробітництво з питань боротьби з тероризмом.

Очікується, що реалізація положень Концепції дасть змогу забезпечити підвищення ефективності функціонування загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, посилення захисту державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина, в тому числі сприятиме удосконаленню:

 • правових та організаційних засад діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до встановлених рівнів терористичних загроз;
 • процедури встановлення рівнів терористичних загроз;
 • взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом між собою та з громадськістю.